Referencer

vand sluse

Silkeborg sluse

WINTEC har leveret og installeret de tre store stemmeporte, der sørger for at regulere vandstanden.

WINTEC har en drifts- og serviceaftale med Silkeborg Kommune på de tre stemmeporte og kanoslusen.

Læs mere

Sluse - Henne Mølleå

Sluse ved Henne Mølleå

WINTEC har fremstillet og monteret den nye sluse ved Henne Mølleå.

Formålet med slusen er at sikre Filsø mod højvande fra Vesterhavet og dermed indtrængende saltvand, som ødelægger floraen og faunaen i den 915 ha store sø.

Læs mere

sikring mod oversvømmelse

Stop Logs

Stop logs systemet er mere end 99% tæt og udmærker sig ved den lave vægt og nem og hurtig installation.

Dette betyder at sårbare områder hurtigt kan sikres når højvandsalarmerne indtræffer fra myndighederne.

Læs mere

Stemmeværk Tissø

WINTEC har ombygget det eksisterende stemmeværk i 2002 for at sikre optimal vandstand i Tissø, hvor der også i den forbindelse blev etableret et omløbsstryg.

Porten i stemmeværket er koblet sammen med 2 vandstandsmålere i Tissø. Porten reguleres op og ned efter den aktuelle vandstand.

Læs mere

slagelse sluse

Lagunen i Slagelse

Wintec har produceret, leveret og monteret en stemmeport inkl. styring til naturområdet Lagunen for SK Forsyning, Slagelse.

Lagunen er navnet på det anlæg, som Slagelse bys rensede spildevand udledes gennem, før det løber ud i Tude Å og derefter ud i Storebælt ved Næsby Strand.

Læs mere

Aquablokk system ved Albertslund

Højvandssikring Albertslund

Wintec har installeret en AquaBlokk™ horisontal port for regulering til nærliggende sø.

 

Læs mere