Skydespjæld og klapsluser ved Flade Sø

Bygherre: Naturstyrelsen Thy

Hovedentreprenør: Jakobsen & Blindkilde A/S

Problem: Stor kvælstofbelastning i Limfjorden

Løsning: Afledning af vandet fra Hvidbjerg Å systemet ind i Flade Sø, hvor kvælstofindholdet vil reduceres gennem denitrifikation før det ender i Limfjorden. Det forventes at kvælstofudledningen til Limfjorden vil reduceres med 78 ton pr. år.

Type og mål:

Syd, udløb: 6 stk. skydespjæld, 1412×2004 mm.

Nord, indløb: 4 stk. klapsluser, 2430×2120 mm.

Spjæld og klapsluser monteres på tunnelrør støbt i beton. 

Bygherre har valgt manuelle styringer af både klapsluser og skydespjæld. Klapsluserne med manuel hydraulisk pumpe og skydespjældene med håndsving.

Klik på piktogrammerne til højre for at se sluserne i bevægelse. 


Læs mere om projektet her

Syd
Nord