AquaBlokk™

WINTEC har udviklet innovative stålløsninger siden 1989 – de senere år med fokus på løsninger for højvandssikring.

I 2015 blev det patentanmeldte produkt AquaBlokk opfundet af Oliver Bach, grundlægger af WINTEC. Ved produktets lancering på det danske marked i 2016, blev det nomineret som “Årets nyhed” af sammenslutningen “Vandmærket” i Danmark.

Med udstedt patent og en solid referenceramme er AquaBlokk blevet kendt som et af de mest kreativt designede produkter inden for klimabeskyttelse i Europa.

SLUSER & PUMPESTATIONER

AquaBlokk præfabrikerede sluser er designet og fremstillet til at opfylde niveauer, kapaciteter og krav angivet i selve projektet. Det hydrauliske design beregnes af et kvalificeret ingeniørfirma.

Mest anvendte størrelser spænder fra 6m, 10m, 15m til 20m i bredde. Specialstørrelser kan leveres efter ønske.

Sluserne kan betjenes med hydraulik, pneumatik eller mekaniske gearmotorer og styres automatisk via selvstændig styring eller opkobling til SRO/internet mv.

Alle systemer leveres som dykkede / tørt opstillede enheder eller som en kombination.

Standardsystemerne drives oftest af 400V, 3 kW op til 15 kW, men kan tilpasses til ethvert individuelt behov.

AquaBlokk præfabrikerede pumpesystemer leveres med kapaciteter fra
200 – 18.000 l/sek. afhængig af pumpetype.

KW forbrug afhænger af ydelse og løftehøjde (5,5 kW – 1 MW).

Kvalitetsmaterialer

AquaBlokk støbes i høj kvalitetsbeton.

Pumper er fremstillet i støbejern eller stål / galvaniseret eller overfladebehandlet med epoxy til den ønskede korrektionsklasse.

Alternativt kan pumperne leveres i forskellige rustfri stålkvaliteter. Pumpestationerne leveres med langakslede propelpumper, dykkede pumper eller sneglepumper.  

SERVICE, BEREDSKAB & SIKKERHED

Ved klimasikringsinstallationer skal der være indarbejdet en nødprocedure (all risk) for reparation og service, hvor alle tekniske installationer kan repareres indenfor 12-24 timer (varslingstid). Derfor er der tilknyttet en tekniker med adgang til komponenter, så enhver type reparation derfor kan påbegyndes indenfor 3 timer. Endvidere er aftale med dykker- og kranfirma nødvendig som en del af beredskabsplanen.

Systemprofil

FULD FLEKSIBILITET – SERVICE NEMT UDFØRT

“Blokk in Blokk”–funktionen gør det muligt nemt at løfte sluseelementerne op for service og udskiftning uden gravearbejde!

Med ”Blokk in Blokk”–funktionen indsættes slusemoduler i et præfabrikeret basismodul, som kan sænkes eller betonstøbes i en eksisterende kanal eller et bassin.

SMART DESIGN = OMKOSTNINGSEFFEKTIV

AquaBlokk™ tilbyder alle de fordele, der normalt opnås ved præfabrikering.

Under byggeprocessen reduceres konstruktionstiden på byggepladsen radikalt. Herved reduceres omkostningerne til evt. af-/overpumpning eller bypass af vandet.

Entreprenøren forbereder byggegruben, så den er klar til nedsætning af AquaBlokken.

ANERKENDT, NY TEKNOLOGI

AquaBlokk™ anvender den nyeste gennemtestede sluse- og pumpeteknologi.

De præfabrikerede AquaBlokkelementer sætter nye standarder for elementbyggeri og sænker byggetid og omkostninger væsentligt.

AquaBlokk™ giver fleksibilitet som LEGO-klodser, da de enkelte elementer kan kombineres efter ønske.

AquaBlokk
AquaBlokk

Aquablokk™ Slusetyper

En sluse er ikke bare en sluse…  Kun gennem viden, erfaring og langvarig drift opnår man den nødvendige know-how til at kunne tilbyde den helt rigtige løsning.

WINTEC har standardiseret slusebygning og branded det under navnet AquaBlokk. Systemerne leveres i præfabrikerede betonbygværker. Vi har forsøgt at visualisere de forskellige sluseløsninger og typer ved hjælp af piktogrammer.

VD/OF-FS

Vertikal regulering med overfald og med eller uden skyllesystem.

Klik på slusen for at se den i bevægelse.

Se reference for denne type sluse her:
Silkeborg Slusen
Lagunen i Slagelse

R/OF/UF

Rotation overfald, underskyl eller kontraventil.

Denne slusetype er selvrensende.

 

Klik på slusen for at se den i bevægelse.

K/OF-RV-FS

Kip-sluse, overløb, kontraventil med mulighed for skyllesystem.

Typen leveres i to forskellige versioner,  – med over flow og reguleringsmuligheder eller udelukkende som lukning mod højvandssituation, uden mulighed for regulering.

Klik på slusen for at se den i bevægelse.

Se reference for denne type sluse her:
Klimaprojekt Skelbækken

K/UF-RV-FS

Kip under flow/return valve med mulighed for skyllesystem.

Klik på slusen for at se den i bevægelse.

Se reference for denne type sluse her:
Henne Mølleå, afløb Filsø

FB

Flex Blokk – heri kan monteres forskellige reguleringsløsninger.

DD/NO-NC-FS

Dobbelt dør, normalt åben eller lukket – ingen reguleringsmuligheder, evt. m. skyllesystem.

Se reference for denne type sluse her:
Jyllinge Nordmark
Esbjerg Strand

FP

AquaBlokk Flood Panels – StopLogs –  til manuel afspærring og regulering.

Se vores referencer for Flood Panels her:
Stop Logs

VD/UF

Vertikal down, skydespjæld, der kører lodret ned, underskyl.

Klik på slusen for at se den i bevægelse.

Se reference for denne type sluse her:
Tissø

VUP/OF

Vertikal UP, overflow.

Klik på slusen for at se den i bevægelse.
 

ABP

AquaBlokk pumpe station med propelpumpe eller dykket pumpe, kap. fra 20-9.000 l/sek i én blok.

AquaBlokk™ Slusesystemer

FACTS – PRÆFABRIKERET SLUSE:

Klimaændringer har gjort niveaustyring og højvandssikring vigtigere end nogensinde. Uanset om det er vandveje, åer, floder, søer, hav eller højvands-sikring, kan regulering skabe kapacitet til at absorbere store mængder vand fra regn og forhøjet vandstand.

AquaBlokk™ kan tilpasses hvert enkelt projekt.
Med AquaBlokk™ er der mulighed for at lave den optimale løsning. Dette giver maksimal fleksibilitet og sikkerhed.

FORDELE – PRÆFABRIKERET MODUL:

AquaBlokk™ elementer er præfabrikerede og kan tilpasses ethvert projekt med hensyn til design, funktion og mål.
Aquablokk™ kan i visse tilfælde tilpasses eksisterende bygværker.
AquaBlokk™ kan bruges til sikring af vandveje og som skibs-/bådselevator.

AquaBlokk™ pumpesystemer

AquaBlokk™ præfabrikerede pumpesystemer kan bruges som enkeltstående enheder eller som en integreret del af en slusestation.

AquaBlokk™ præfabrikerede pumpesystemer er bygget i et eller flere moduler, afhængigt af den ønskede kapacitet.

En blok monteret med op til tre propelpumper har typisk en kapacitet på
200-2600 l/sek. pr. pumpe. Maximum kapacitet 7800 l/sek. pr. blok (med propelpumper).

AquaBlokk™ præfabrikerede pumpesystemer kan også leveres med sneglepumper, som tilbyder en alternativ kapacitet på 200 – 18.000 l/sek. med én pumpe, 36.000 l/sek. med to pumper osv. Denne enhed leveres i flere elementer afhængigt af den geodætiske løftehøjde.

AquaBlokk™ referencer

Harrestrup Å

Harrestrup Å, Ballerup

Sluse i Harrestrup Å Bygherre: NOVAFOS A/SProblem:  Klimatilpasningsprojekt for sikring af i Ballerup syd med anlæggelse af regnvandsbassin, som sammen med

Læs mere »

Lagunen i Slagelse

Lagunen i Slagelse WINTEC har produceret, leveret og monteret en stemmeport af typen AquaBlokk™ inkl. styring til naturområdet Lagunen for SK Forsyning, Slagelse.

Læs mere »