AquaWalls til Solrød

WINTEC har leveret flere sluser til Solrød Kommune til projektet: Kystsikring ved Solrød af “Område C” som ligger vest for Strandvejen (se kortet og beskrivelse af projektet længere nede).

Leverancen bestod af to AquaWall klapsluser 4200x2300mm, monteret ved Skensved Å, to Skydespjældssluser 1600x1600mm, monteret ved Karlstrup Mosebæk og endnu en Klapsluse 2800×1800, monteret ved Solrød Bæk.

Projektet blev afsluttet i foråret 2023.

Hovedentreprenør: Zøllner A/S

Bygherre: Solrød Kommune

Du kan se sluserne bevæge sig ved at klikke på piktogrammerne til højre.

Du kan læse mere om projektet herunder eller på Solrød Kommunes hjemmeside.

Materialet herunder er lånt fra Solrød kommunes hjemmeside:

Kortet nedenfor viser afgræsningen af områderne A, B og C.

Område C vest for Strandvejen

Område C vest for Strandvejen dækker i store træk området fra Strandvejen til Tåstrupvejen. 

I område C er sikringsniveauet fastlagt til kote 2,8m. Der etableres en højvandsmur på tre korte strækninger langs Strandvejen. Vandløbene i Solrød Kommune sikres mod indstrømmende vand, ved at opsætte højvandslukker i Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk og Skensved Å.  

Kystsikringen af område C er endeligt vedtaget af byrådet 27. april 2020. Detailprojekteringen af kystsikringen for område C er gennemført og anlægsarbejdet forventes igangsat ultimo 2021. 

Her kan du se, hvordan kystsikringsløsningerne virker i område C

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen af hjemmesiden. Klik på OK for at acceptere brugen af cookies eller læs mere om vores cookiepolitik via linket.   Læs mere