Nyt projekt i Solrød

WINTEC er med i et nyt projekt for Solrød Kommune om kystsikring ved Solrød af “Område C” som ligger vest for Strandvejen (se kortet længere nede).

Projektet er påbegyndt i Marts 2022 og forventes færdigt til efteråret.

Du kan læse mere om projektet herunder eller på Solrød Kommunes hjemmeside.

Materialet herunder er lånt fra Solrød kommunes hjemmeside:

Kortet nedenfor viser afgræsningen af områderne A, B og C.

Område C vest for Strandvejen

Område C vest for Strandvejen dækker i store træk området fra Strandvejen til Tåstrupvejen. 

I område C er sikringsniveauet fastlagt til kote 2,8m. Der etableres en højvandsmur på tre korte strækninger langs Strandvejen. Vandløbene i Solrød Kommune sikres mod indstrømmende vand, ved at opsætte højvandslukker i Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk og Skensved Å.  

Kystsikringen af område C er endeligt vedtaget af byrådet 27. april 2020. Detailprojekteringen af kystsikringen for område C er gennemført og anlægsarbejdet forventes igangsat ultimo 2021. 

Her kan du se, hvordan kystsikringsløsningerne virker i område C