AquaWalls til Solrød

WINTEC er med i projekt for Solrød Kommune om kystsikring ved Solrød af “Område C” som ligger vest for Strandvejen (se kortet og beskrivelse af projektet længere nede).

Projektet er påbegyndt i Marts 2022.

Wintec har leveret to AquaWall klapsluser til projektet.

Du kan se slusen bevæge sig ved at klikke på piktogrammet til højre.

Du kan læse mere om projektet herunder eller på Solrød Kommunes hjemmeside.

Materialet herunder er lånt fra Solrød kommunes hjemmeside:

Kortet nedenfor viser afgræsningen af områderne A, B og C.

Område C vest for Strandvejen

Område C vest for Strandvejen dækker i store træk området fra Strandvejen til Tåstrupvejen. 

I område C er sikringsniveauet fastlagt til kote 2,8m. Der etableres en højvandsmur på tre korte strækninger langs Strandvejen. Vandløbene i Solrød Kommune sikres mod indstrømmende vand, ved at opsætte højvandslukker i Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk og Skensved Å.  

Kystsikringen af område C er endeligt vedtaget af byrådet 27. april 2020. Detailprojekteringen af kystsikringen for område C er gennemført og anlægsarbejdet forventes igangsat ultimo 2021. 

Her kan du se, hvordan kystsikringsløsningerne virker i område C