Metroselskabet, Metrostationen Kgs. Nytorv, Transfertunnel

Bygherre: Metroselskabet
Hovedentreprenør: NCC A/S
Problem: Stormflodssikring Transfertunnel.  Ved indtrængende vand i metrostationen, skal det forhindres, at flooding sker i begge metrostationer.
Løsning: Design, fremstilling og montering af Flood Doors som automatisk lukker, når vand trænger ind i metroen ved stormflod og derved adskiller de to stationer.
Type og mål: Flood doors 2 x  4300×2850
Sikring: til 5m vandsøjle