SYDVEST FOR TISSØ, STÅR STEMMEVÆRKET I NEDRE HALLEBY Å

Vandstanden i Tissø – samt andet overfladevand – reguleres her, og sendes videre til Kalundborgs industri som proces- og kølevand, via Kalundborg Vandforsyning.

I 1883 valgte man uddybe afløbet fra Tissø til Nedre Halleby Å for at skabe gode græsningsarealer omkring Tissø samt foretage tørvegravning inde i Store Åmose. Konsekvensen var at det uddybede åløb sænkede vandstanden i Tissø så meget, at de dele af søen tørrede ud. I 1889 blev det første stemmeværk derfor bygget.

Reguleringen af vandstanden i Tissø blev ændret i forbindelse da Kalundborg Vandforsyning i 2001 fik tilladelse til at øge indvindingen af vand fra Tissø.

OMBYGNING OG RENOVERING

WINTEC har ombygget det eksisterende stemmeværk i 2002 for at sikre optimal vandstand i Tissø, hvor der også i den forbindelse blev etableret et omløbsstryg.

Porten i stemmeværket er koblet sammen med 2 vandstandsmålere i Tissø. Porten reguleres op og ned efter den aktuelle vandstand. Det sker ved, at der i hovedstationen er indlagt bestemt sigtepunkter. Disse sammenlignes med søens aktuelle middelvandstand. Hvis vandspejlet ligger over sigtepunktet sender hovedstationen besked til stemmeværket om at hæve porten. I tilfælde af det modsatte forbliver porten lukket. Porten reguleres 6 cm ad gangen.

Klimaforandringer gør at Kalundborg Kommune senest i 2020 skal tage stilling til et nyt og forbedret stemmeværk, for bedre at kunne regulere den stigende vandstand i Tissø.

Før…
Efter… Næsten i ét med naturen

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen af hjemmesiden. Klik på OK for at acceptere brugen af cookies eller læs mere om vores cookiepolitik via linket.   Læs mere