Højvandssikring fjord

Stop Logs i Roskilde inderhavn

Bygherre: Roskilde Kommune
Hovedentreprenør: Arkil A/S
Problem: Roskilde havn blev jævnligt oversvømmet ved stormflod.
Løsning: Der etableres en sikringsvæg i Beton. WINTEC leverer indstøbningsdele og fuldt demonterbart højvands- og stormflodssikrings system i den faste sikringsvæg inkl. system for sikringsvæggens åbninger samt opbevaringscontainer og løfteudstyr
Type og mål: WINTEC/Eko-System, Stoplogs type 100/200
Sikring: til kote 2,35 forberedt til kote 2,75