Kystsikring med stoplogs til Enø

I samarbejde med Holbøll, hovedentreprenør på projektet, har WINTEC leveret mobil højvandssikring med alu-stoplogs til 28m langs kanalen og til forskellige skot. Alt er integreret i  højvandsmure og vægge etableret i hhv. beton og azobé.

Holbøll har derudover etableret nye diger langs kysten og eksisterende diger er blevet forhøjet og forlænget.

Vi håber, beboere og besøgende vil få stor glæde af det store arbejde, der er lagt i en kystsikring af det naturskønne område, og som er udført skånsomt og næsten er “usynlig” i dagligdagen.

Læs mere om projektet her