Harrestrup Å

Sluse i Harrestrup Å, Haraldsminde ved Ballerup

Bygherre: NOVAFOS A/S
Problem:  Klimatilpasningsprojekt for sikring af i Ballerup syd med anlæggelse af regnvandsø, som sammen med arealerne omkring vil udgøre et oversvømmelsesareal til skybrud.
Løsning: Installation af sluse for vandløbsregulering i Harrestrup å.
Type og mål: 1 stk. præfabrikeret AquaBlokk™ monteret med skydepjæld.

Klik herunder og se udsendelse om klimasikringsprojektet ved Harrestrup Å (af TV2 Lorry)