Aquateknik

WINTECs produkter og løsninger til blandt andet industri, dambrug, kloak og spildevand heriblandt tromlefiltre, tromlesier og vakuumskyllesystemer.

Velegnet til…

Vores løsninger inden for vandteknik velegner sig til:

 • Aquakultur
 • Dambrug
 • Forlystelsesparker
 • Industri
 • Zoologiske haver
 • Laboratorieforsøg 
 • Spildevand
 
Herunder finder du vores løsninger og produkter inden for vandteknik

vacuumskyllesystem

WINTEC kan tilbyde et nøglefærdigt vakuumskyllesystem til rektangulære forsinkelses bassiner med leverance af tilhørende komponenter. Endvidere leveres skyllesystemerne også præfabrikerede til runde tanke.

vacuumventil, vacuumskylleventil
Tromlefilter

Tromlefiltre

WINTEC Tromlefiltre leveres med individuelt tilpassede kapaciteter op til 1.500 liter/sek og med filtreringsgrader ned til 10 my.

Tromlefiltrene fungerer ved naturlig væskegennemløb gennem en filterdug, hvorved det frafiltrerede sediment sætter sig på indersiden af filterdugen.

Tromlesier

Tromlesien er et effektivt maskineri for grovrensning af aflastningsvand fra regnvandsbassiner og overløbsbygværker, hvorved en recipient ikke belastes af ristegods som vatpinde, karklude, bleer, toiletpapir, plastemballager etc.

Tromlesi
Skydespjaeld001

Skydespjæld

Skydespjæld leveres i alle størrelse og forskellige typer.

Se vores reference fra Stemmeværk Tissø eller kontakt os for yderligere information.

Højvandssikring

WINTEC har forskellige løsninger for højvandssikring 

eksempelvis det mobile system med Stop logs/svinerygsplanker og vores AquaBlokk og AquaWall løsninger. Se mere under Klimasikring.

Stop Logs, svinerygsplanker til beskyttelse mod stormflod
Bøjeklap

Bøjeklapper

En bøjeklap er i princippet en skråtstillet væg, hvis nederste halvdel består af rustfrit fjederstål. Klappen bøjes ned ved et opstuvningstryk og fjedrer tilbage, når opstuvningen er aflastet. Referencer inden for Bøjekapper: Hofor, VandCenterSyd, Energi Viborg, Arwos Vand mv.

Se produkt-PDF eller kontakt os for yderligere information.

Kontraventiler

Kontraventiler levere vi i forskellige typer og materialer, afhængig af opgave.

Risterensere // Step Screen

Risterensere der tilpasses det givende projekt.

Kontakt os for yderligere information.

Styring & overvågning​

WINTEC leverer mange typer styringer og alle opgaver udføres i tæt samarbejde med kunden, så krav og ønsker opfyldes bedst muligt:

 • PLC – PC – Analog
 • Styringer efter projektbehov
 • Datalogning
 • SMS alarm/overvågning
 • Webovervågning
 

referencer inden for vandteknik

Harrestrup Å

Harrestrup Å, Ballerup

Sluse i Harrestrup Å, Haraldsminde ved Ballerup Bygherre: NOVAFOS A/SProblem:  Klimatilpasningsprojekt for sikring af i Ballerup syd med anlæggelse af regnvandsø,

Læs mere »
Sluse silkeborg

Slusen i Silkeborg

FAUNAPASSAGEN/STEMMEVÆRKET PÅ LANGEBRO Gudenåen har været stemt op ved den nuværende Langebro i Silkeborg siden en gang i middelalderen. Her

Læs mere »