Efter stormen Malik blev der for alvor brug for højvandssikring rundt i landet og blandt andet i Roskilde inderhavn var beboerne rigtig glade for at kunne opstille de mobile diger med stoplogs leveret af WINTEC, så vandet ikke kunne trænge ind. Systemet blev leveret i samarbejde med Arkil i 2017.

 

 

Det nyopførte slusesystem i Jyllinge Normark fik også lov at stå sin prøve med de stigende vandstande efter stormen.

WINTEC har leveret sluseanlægget som består af præfabrikerede betonelementer af typen AquaBlokk® monteret med to dobbelte sluseporte. Hele anlægget stod færdigt og kunne indvies i efteråret 2021. Sluseportene kunne for første gang for alvor lukkes i med det stigende vandtryk fra fjordsiden.