Specialister i .......

Klimasikring (flood protection)

WINTEC har patent på flere forskellige betonelementer, som har integreret forskellige typer sluser, pumpestationer og ristebygværk med transportbånd mv.

Alle anlæg bygges iht. kravsspecifikationer fra rådgiver og bygherre, samt evt. offentlige myndigheder.

Dette sikrer kunden et anlæg, som kan drifte under selv de mest udfordrende forhold.

WINTEC har mere end 30 års erfaring med bygning af disse produkter, derfor ved vi, hvad der skal til, for at disse anlæg kan konstrueres og fungere optimalt.

Læs mere

Pumpeteknik

WINTEC har siden 1989 beskæftiget sig med alle former for pumper, og har derfor opbygget en stor erfaring indenfor rådgivning og salg af disse. WINTEC har forhandling af de kendte VENERONI propelpumper, Landustrie sneglepumper og Milanese slam-, sand- og fiskepumper.

Læs mere

Præfabrikeret sluse- og pumpesystem

AQUABLOKK™ slusesystemer er opbygget i betonmoduler. Slusesystemet kan tilbageholde eller regulere store vandmængder. Sluserne er typisk fra 6-40 m brede og kan opstemme vandet fra 1-5 meter.

Sluseelementerne leveres med integreret styring, fortrådning mm.

WINTEC har udviklet AQUABLOKK™ præfabrikerede pumpestationer til belastning fra 50-20.000 l/sek.  Alt er integreret i 1-3 præfabrikerede moduler og derfor kan opstilles og færdigmonteres indenfor 1-3 dage. El-tavle, alarmsystemer, kranbane m.v. er integrerede i modulerne.

Sluse- og pumpesystemerne bygges i henhold til ønskede koter fra bygherre og rådgiver.

Læs mere

Maskinbyg og industriservice

WINTEC tilbyder maskinbyg og maskinanlæg – både af egne og andres fabrikater. Anlæggene leveres og opstartes i henhold til kundens specifikationer.

Derfor er det nærliggende, at vi tilbyder alt indenfor industriservice.

Udvikling/rådgivning/
turnkey projekter

WINTEC kan tilbyde udvikling og rådgivning.

WINTEC kan tilbyde de fleste løsninger som et turnkey projekt, hvor vi samtidig med garantien også drifter anlægget i en given aftalt periode.

Dette giver øget sikkerhed for kunden/slutbrugeren.

Big Steel Solutions | Aquablokk

 

Demos

Layout

Wide
Boxed