Tromlefiltre

Tilpassede løsninger

WINTEC designer, producerer og servicerer tromlefiltre og -sier. Alle produceres efter kundespecifikke ønsker og krav.

Tromlesien bruges til grovrensning af aflastningsvand fra regnvandsbassiner og overløbsbygværker, hvorved en recipient ikke belastes af uønsket ristegods.

Afhængigt af bygværkets struktur installeres tromlesier enten med udløb gennem den ene ende, begge ender eller ved dobbeltløb gennem tromlens cylinderflade – ind gennem ydersiden og ud gennem indersiden.
Langs tromlen er monteret en roterende børste, der kaster ristegodset tilbage i spildevandsstrømmen til rensningsanlægget.

Tromlesier fås med forskellige diametre og spaltestørrelser. Tromlens og børstens rotation
bestemmes m.h.t. start, stop og varighed af opstuvningsniveauet efter forud indlagte parametre.

Til et tromlesianlæg hører således niveaumålingsudstyr (fx ultralyd), der korresponderer med
SRO-anlæg. Et anlæg kan dog have egen styring, hvor parametrene så indlægges i en PLC-enhed.
Tromle og børste roteres hydraulisk eller evt. elektrisk. Der bør altid indrettes nødoverløb for aflastning af tromlen, da den ikke må oversvømmes.

Kontakt os for mere info – udfyld gerne formularen her for et uforpligtende tilbud.

Demos

Layout

Wide
Boxed