Stemmeport til SK Forsyning

Lagunen i Slagelse

Wintec har produceret, leveret og monteret en stemmeport inkl. styring til naturområdet Lagunen for SK Forsyning, Slagelse

Lagunen er navnet på det anlæg, som Slagelse bys rensede spildevand udledes gennem, før det løber ud i Tude Å og derefter ud i Storebælt ved Næsby Strand. 

Lagunen er et flittigt benyttet udflugtssted for Slagelses borgere, med et rigt fugleliv og store træer og buske, som giver læ for vind og vejr.

Lagunen er formet som et ottetal, med et stisystem der er velegnet til gang, løb og cykling.

Under installation og opmontering af anlægget vinteren 2016

Sommeren 2019 ser anlægget og området således ud:

Du finder stemmeporten ved “Lagunen” her: