Stemme- og sluseporte

Stemme- og sluseporte

Stemme- og sluseporte leveres i alle former og størrelser tilpasset omstændighederne og for både overløb og underløb, hydraulisk – eller elektrisk spindeldrevne.
Regulering af små til meget store vandmængder.

Links til web overvågning af stemmeporte/sluser:

Langebro sluse, Silkeborg

Produktblad (PDF)

“Som projektleder på Silkeborg Kommunes Stemmeportsprojekt ved Den Gamle Papirfabrik har jeg haft ansvaret for tilsyn med projektets forløb fra A-Z. Oliver Bach, der ejer Wintec, havde entreprisen, og i hele forløbet oplevede jeg, at Oliver var uden sidestykke hvad angik bl.a. design og samarbejdsvilje. Han agerer med stort initiativ og leverer til den aftalte pris og tid. Oliver stiller meget store krav til sig selv og til kvaliteten af det, Wintec laver. Som samarbejdspartner oplevede jeg, at det lettede mit arbejde rigtig meget.”

Carsten Fjordbak
, Niras A/S