Specialløsninger

KMC 056 (Large)

SpecialløsningerSpecialløsninger

Ud over at producere vore “standardprodukter” løser vi også specialopgaver, hvis det drejer sig om specielle maskiner eller udstyr.

Vi tilbyder udvikling, rådgivning og ingeniørarbejde i tæt samarbejde med kunden, der så har mulighed for at få produktet produceret hurtigt og effektivt her hos os og i samarbejde med vore underleverandører.

“Som projektleder på Silkeborg Kommunes Stemmeportsprojekt ved Den Gamle Papirfabrik har jeg haft ansvaret for tilsyn med projektets forløb fra A-Z. Oliver Bach, der ejer Wintec, havde entreprisen, og i hele forløbet oplevede jeg, at Oliver var uden sidestykke hvad angik bl.a. design og samarbejdsvilje. Han agerer med stort initiativ og leverer til den aftalte pris og tid. Oliver stiller meget store krav til sig selv og til kvaliteten af det, Wintec laver. Som samarbejdspartner oplevede jeg, at det lettede mit arbejde rigtig meget.”

Carsten Fjordbak
, Niras A/S