Service

Tysklandskajen 036 (Large)

ServiceService, reparationer og ombygning af hydraulikanlæg.

Rensning af hydrauliksystemet med 1 my. filter samt opsamling af kondensvand i olien. Jævnlig rensning vil forlænge levetiden på hele hydraulikanlægget væsentligt og sikre, at der ikke kommer unødvendige driftsstop.

“Som projektleder på Silkeborg Kommunes Stemmeportsprojekt ved Den Gamle Papirfabrik har jeg haft ansvaret for tilsyn med projektets forløb fra A-Z. Oliver Bach, der ejer Wintec, havde entreprisen, og i hele forløbet oplevede jeg, at Oliver var uden sidestykke hvad angik bl.a. design og samarbejdsvilje. Han agerer med stort initiativ og leverer til den aftalte pris og tid. Oliver stiller meget store krav til sig selv og til kvaliteten af det, Wintec laver. Som samarbejdspartner oplevede jeg, at det lettede mit arbejde rigtig meget.”

Carsten Fjordbak
, Niras A/S