Mågetråd / fuglesikring

maagenet-ikast-ra-002

Mågetråd / fuglesikring

Vi leverer en komplet måge/fugle afskærmningsløsning og reparation/service på eksisterende anlæg.

  • Stål eller træ master
  • Fleksible løsninger
  • Total løsninger

Vi håber, at ovennævnte vil vække jeres interesse og vi står gerne til rådighed med yderligere informationer på 97 18 19 77

“Som projektleder på Silkeborg Kommunes Stemmeportsprojekt ved Den Gamle Papirfabrik har jeg haft ansvaret for tilsyn med projektets forløb fra A-Z. Oliver Bach, der ejer Wintec, havde entreprisen, og i hele forløbet oplevede jeg, at Oliver var uden sidestykke hvad angik bl.a. design og samarbejdsvilje. Han agerer med stort initiativ og leverer til den aftalte pris og tid. Oliver stiller meget store krav til sig selv og til kvaliteten af det, Wintec laver. Som samarbejdspartner oplevede jeg, at det lettede mit arbejde rigtig meget.”

Carsten Fjordbak
, Niras A/S