Kloak- og spildevand

buesi

Produkter

Vakuumskyllesystem

Wintec kan nu tilbyde et nøglefærdigt design af et totalt vakuumskyllesystem til rektangulære forsinkelses bassiner med leverance af tilhørende komponenter.
På baggrund af opland, regn-hændelser samt disponibel byggeplads bestemmer bygherrens rådgiver forsinkelses bassinets hoved dimensioner, nemlig længde, bredde, dybde samt bundens hældning. Hvis der er fleksibilitet i forholdet mellem længde og bredde, er det en fordel for Wintec’s efterfølgende proces med at designe et optimalt anlæg.

En bundhældning på under ca. 5 promille vil fordyre projektet, hvorfor det anbefales at vælge en minimum hældning på 10 promille.
Ud over tilbud på design af og levering til nøglefærdige anlæg, kan Wintec også levere komponenter til traditionelt designede anlæg, med samme tilhørende dokumentation som nævnt ovenfor, ligesom Wintec også kan assistere med forbedringsforslag til traditionelle anlæg med henblik på at nedbringe lydtrykket fra anlægget.

Produktblad PDF

Tromlesi

Tromlesien er et effektivt maskineri for grovrensning af aflastningsvand fra regnvandsbassiner og overløbsbygværker, hvorved en recipient ikke belastes af ristegods som vatpinde, karklude, bleer, toiletpapir, plastemballager etc.

Produktblad PDF

Buesi

Buesien er et effektivt maskineri for grovrensning af aflastningsvand fra regnvandsbassiner og overløbsbygværker, hvorved en recipient ikke belastes af ristegods som vatpinde, karklude, bleer, toiletpapir, plastemballager etc. med buesien kan man samle alt ristegodset og føre det væk.

Buesien kan bruges som et alternativ for tromlesien

Hæve-sænkedæk i bygværk

Hæve-sænkedæk kan installeres som en arbejdsplatform ved inspektion og service/reparation af maskinanlæg.

Produktblad PDF

Bøjeklap

En bøjeklap er i princippet en skråtstillet væg, hvis nederste halvdel består af rustfrit fjederstål, der bøjes ned ved et opstuvningstryk og fjedrer tilbage, når opstuvningen er aflastet.

“Som projektleder på Silkeborg Kommunes Stemmeportsprojekt ved Den Gamle Papirfabrik har jeg haft ansvaret for tilsyn med projektets forløb fra A-Z. Oliver Bach, der ejer Wintec, havde entreprisen, og i hele forløbet oplevede jeg, at Oliver var uden sidestykke hvad angik bl.a. design og samarbejdsvilje. Han agerer med stort initiativ og leverer til den aftalte pris og tid. Oliver stiller meget store krav til sig selv og til kvaliteten af det, Wintec laver. Som samarbejdspartner oplevede jeg, at det lettede mit arbejde rigtig meget.”

Carsten Fjordbak
, Niras A/S