Kloak- og spildevand

waste water treatment plant wwtp

Produkter

Vakuumskyllesystem

WINTEC designer og beregner nøglefærdige design af vakuumskyllesystemer til rektangulære forsinkelses-bassiner. Alle tilhørende komponenter er inkluderet i leverancen.
På baggrund af opland, regnhændelser samt disponibel byggeplads, bestemmer bygherrens rådgiver forsinkelsesbassinets hoveddimensioner. (Længde, bredde, dybde samt bundens hældning). Jo større fleksibilitet der er i forholdet mellem længde og bredde, jo større mulighed er der for efterfølgende at designe et optimalt anlæg.

Det anbefales at vælge en hældning på 10 promille og derover, da bundhældning på under ca. 5 promille vil fordyre projektet.
Ud over tilbud på design af og levering til nøglefærdige anlæg, kan Wintec også levere komponenter til traditionelt designede anlæg, med samme tilhørende dokumentation som nævnt ovenfor, ligesom WINTEC også kan rådgive om forbedringer til at nedbringe lydtryk på traditionelle anlæg.

Produktblad PDF

Tromlesi

Tromlesien er et effektivt maskineri for grovrensning af aflastningsvand fra regnvandsbassiner og overløbsbygværker, hvorved en recipient ikke belastes af ristegods som vatpinde, karklude, bleer, toiletpapir, plastemballager etc.

Produktblad PDF

Buesi

Buesien er et effektivt maskineri for grovrensning af aflastningsvand fra regnvandsbassiner og overløbsbygværker. Recipienten belastes ikke af ristegods som vatpinde, karklude, bleer, toiletpapir, plastemballager etc. med buesien kan man samle alt ristegodset og føre det væk.

Buesien kan bruges som et alternativ for tromlesien

Hæve-sænkedæk i bygværk

Hæve-sænkedæk kan installeres som en arbejdsplatform ved inspektion og service/reparation af maskinanlæg.

Produktblad PDF

Bøjeklap

En bøjeklap er i princippet en skråtstillet væg, hvis nederste halvdel består af rustfrit fjederstål. Klappen bøjes ned ved et opstuvningstryk og fjedrer tilbage, når opstuvningen er aflastet.

Produktblad PDF

“Som projektleder på Silkeborg Kommunes Stemmeportsprojekt ved Den Gamle Papirfabrik har jeg haft ansvaret for tilsyn med projektets forløb fra A-Z. Wintec havde entreprisen, og i hele forløbet oplevede jeg, at WINTEC var uden sidestykke hvad angik bl.a. design og samarbejdsvilje. Oliver agerer med stort initiativ og leverer til den aftalte pris og tid. Han stiller meget store krav til sig selv og til kvaliteten af det, Wintec laver. Som samarbejdspartner oplevede jeg, at det lettede mit arbejde rigtig meget.”

Carsten Fjordbak
, Niras A/S

“Vi er meget glade for WINTECs arbejde. Oliver er en frisk fyr, der kan lidt af hvert og altid finder en løsning. Når WINTEC har været hos os, plejer tingene at være i orden, og prismæssigt er WINTEC bestemt konkurrencedygtig. Sidst, men ikke mindst, så overholder WINTEC altid indgåede aftaler – det er ikke alle, man kan sige det om. Et samarbejde med WINTEC kan kun anbefales.”

Rasmus Plougmand
, Kroghs Flaskegenbrug

“Oliver og jeg har kendt hinanden i mange år. Det har bl.a. den fordel, at Oliver ved, hvordan jeg tænker – og det er nødvendigt med de korte tidsterminer, vi opererer med her hos Vestas. Ofte har WINTEC kun ca. 24 timer til at give konkurrencedygtig fast pris på opgaver – og det kan Oliver med hans erfaring. Og hos WINTEC er en pris, en pris. Det er yderligere en årsag til, at vi samarbejder med WINTEC. Jeg kan kun anbefale et samarbejde med WINTEC.”

Hans Lorensen
, Vestas Wind Systems A/S