Klimasikring / Klimatilpasning

Slusesystemer - AQUABLOKK™

Sluse for klimasikring - Wintec

Klimasikring / Klimatilpasning

WINTEC’s præfabrikerede sluse- og pumpesystem AQUABLOKK™ har ændret standarden indenfor slusesystemer. Det præfabrikerede system har nemlig en lang række særlige fordele, set i forhold til markedets andre systemer. Der er taget patent på løsningen, der er udviklet på baggrund af mange års erfaring med slusedrift. Systemet efterspørges allerede nu af kommuner og rådgivere både i Danmark og i udlandet.

AQUABLOKK™ PDF

Wintec Dobbelport

Nem etablering – hurtig ibrugtagning

Fordi det nye sluse-og pumpesystem er præfabrikeret, er det nemt at nedsænke og derfor også hurtigt og ukompliceret at montere. Det effektiviserer anlægstiden betragteligt og forenkler processen, som ikke implicerer flere interessenter end højest nødvendigt. Slusesystemet med pumpestationen nedsænkes som standard unit til nedgravning eller sammenstøbes med eksisterende kanal/bygværk.

 

Fuld fleksibilitet – nem vedligehold

Systemet er udviklet således, at slusedelen kan løftes op i forbindelse med service eller reparationer. Ændres vandløbsplanerne, kan modulet også bruges til at vende slusesystemet. Dermed kan man bytte rundt på ned- og opstrøm. Anlægget fremstilles efter kundens ønske, mål og krav, så løsningen på alle måder bliver optimal og tilpasset hvert enkelt projekt.

 

Kosteffektiv – billigere og bedre

Med WINTEC’s sluse- og pumpesystem får man en skræddersyet løsning, som nemt nedsænkes og hurtigt kan tages i brug. Det gør ikke alene anlægstiden kort, men holder også projektomkostningerne nede på et absolut minimum. Dertil kommer, at WINTEC tilbyder at drifte systemet de første 2 år efter etablering, hvilket i sig selv kan betyde store besparelser.

 

Typer og anvendelse

WINTEC’s patenterede sluse- og pumpesystem AQUABLOKK™ fås i 4 forskellige modeller:

  • Horisontal/vertikal
  • Dobbelt port
  • Kip port
  • Rotorsluse

Wintec Horisontal Port

Systemet er yderst effektivt og tilpasses hvert enkelt projekt. Løsningen er derfor optimal

– uanset hvor den bruges.

 

Klare fordele

Alle konstruktioner er præfabrikerede og det giver en lang række fordele:

  • Faste modulpriser – sikrer fast pris
  • Mindre risiko for budgetoverskridelser, da der ikke involveres flere parter end højst nødvendigt.
  • Bedre projektstyring grundet klare snitflader mellem entreprenør, rådgiver og bygherre.
  • Effektiv planlægning og byggepladsstyring.
  • Service og vedligehold i 2 år – eller efter aftale.
  • Reparationsdele kan leveres indenfor 2 dage og sikrer maksimal drift.

 

Awards

WINTEC’s præfabrikerede slusesystem blev nomineret til Årets Nyhed af Vandmærket i 2016

– samme år som produktet blev ansøgt som patent.

“Som projektleder på Silkeborg Kommunes Stemmeportsprojekt ved Den Gamle Papirfabrik har jeg haft ansvaret for tilsyn med projektets forløb fra A-Z. Wintec havde entreprisen, og i hele forløbet oplevede jeg, at WINTEC var uden sidestykke hvad angik bl.a. design og samarbejdsvilje. Oliver agerer med stort initiativ og leverer til den aftalte pris og tid. Han stiller meget store krav til sig selv og til kvaliteten af det, Wintec laver. Som samarbejdspartner oplevede jeg, at det lettede mit arbejde rigtig meget.”

Carsten Fjordbak
, Niras A/S

“Vi er meget glade for WINTECs arbejde. Oliver er en frisk fyr, der kan lidt af hvert og altid finder en løsning. Når WINTEC har været hos os, plejer tingene at være i orden, og prismæssigt er WINTEC bestemt konkurrencedygtig. Sidst, men ikke mindst, så overholder WINTEC altid indgåede aftaler – det er ikke alle, man kan sige det om. Et samarbejde med WINTEC kan kun anbefales.”

Rasmus Plougmand
, Kroghs Flaskegenbrug

“Oliver og jeg har kendt hinanden i mange år. Det har bl.a. den fordel, at Oliver ved, hvordan jeg tænker – og det er nødvendigt med de korte tidsterminer, vi opererer med her hos Vestas. Ofte har WINTEC kun ca. 24 timer til at give konkurrencedygtig fast pris på opgaver – og det kan Oliver med hans erfaring. Og hos WINTEC er en pris, en pris. Det er yderligere en årsag til, at vi samarbejder med WINTEC. Jeg kan kun anbefale et samarbejde med WINTEC.”

Hans Lorensen
, Vestas Wind Systems A/S