Klimasikring / Klimatilpasning

Slusesystem - WINTEC

Sluse for klimasikring - Wintec

Klimasikring / Klimatilpasning

Brochure – Klimasikring – WINTEC

WINTEC’s nye præfabrikerede sluse- og pumpesystem vil ændre nuværende standarder indenfor slusesystemer. Det præfabrikerede system har nemlig en lang række særlige fordele, set i forhold til markedets andre systemer. Der er ansøgt patent på løsningen, der er udviklet på baggrund af mange års erfaring med slusedrift. Systemet efterspørges allerede nu af kommuner og rådgivere både i Danmark og i udlandet.

Wintec Dobbelport

Nem etablering – hurtig ibrugtagning

Fordi det nye sluse-og pumpesystem er præfabrikeret, er det nemt at nedsænke og derfor også hurtigt og ukompliceret at montere. Det effektiviserer anlægstiden betragteligt og forenkler processen, som ikke implicerer flere interessenter end højest nødvendigt. Slusesystemet med pumpestationen nedsænkes som standard unit til nedgravning eller sammenstøbes med eksisterende kanal/bygværk.

 

Fuld fleksibilitet – nem vedligehold

Systemet er udviklet således, at slusedelen kan løftes op i forbindelse med service eller reparationer. Ændres vandløbsplanerne, kan modulet også bruges til at vende slusesystemet. Dermed kan man bytte rundt på ned- og opstrøm. Anlægget fremstilles efter kundens ønske, mål og krav, så løsningen på alle måder bliver optimal og tilpasset hvert enkelt projekt.

 

Kosteffektiv – billigere og bedre

Med WINTEC’s sluse- og pumpesystem får man en skræddersyet løsning, som nemt nedsænkes og hurtigt kan tages i brug. Det gør ikke alene anlægstiden kort, men holder også projektomkostningerne nede på et absolut minimum. Dertil kommer, at Wintec drifter systemet gratis de første 2 år efter etablering, hvilket i sig selv kan betyde store besparelser.

 

Typer og anvendelse

WINTEC’s patentanmeldte sluse- og pumpesystem fås som 4 typer:

  • Horisontal/vertikal
  • Dobbelt port
  • Kip port
  • Rotorsluse

Wintec Horisontal Port

Systemet er yderst effektivt og tilpasses hvert enkelt projekt. Løsningen er derfor optimal

– uanset hvor den bruges.

 

Klare fordele

Alle konstruktioner er præfabrikerede og det giver en lang række fordele:

  • Faste modulpriser – sikrer fast pris
  • Mindre risiko for budgetoverskridelser, da der ikke involveres flere parter end højst nødvendigt.
  • Bedre projektstyring grundet klare snitflader mellem entreprenør, rådgiver og bygherre.
  • Effektiv planlægning og byggepladsstyring.
  • Service og vedligehold i 2 år – eller efter aftale.
  • Reparationsdele kan leveres indenfor 2 dage og sikrer maksimal drift.

 

Awards

WINTEC’s præfabrikerede slusesystem blev nomineret til Årets Nyhed af Vandmærket i 2016

– samme år som produktet blev ansøgt som patent.

“Som projektleder på Silkeborg Kommunes Stemmeportsprojekt ved Den Gamle Papirfabrik har jeg haft ansvaret for tilsyn med projektets forløb fra A-Z. Oliver Bach, der ejer Wintec, havde entreprisen, og i hele forløbet oplevede jeg, at Oliver var uden sidestykke hvad angik bl.a. design og samarbejdsvilje. Han agerer med stort initiativ og leverer til den aftalte pris og tid. Oliver stiller meget store krav til sig selv og til kvaliteten af det, Wintec laver. Som samarbejdspartner oplevede jeg, at det lettede mit arbejde rigtig meget.”

Carsten Fjordbak
, Niras A/S