Industri

høghøj 066 (Large)

Tromlefilter

Roterende selvrensende tromlefiltre for filtrering af industrielle proces- og brugsvæsker. For koncentration af rejectgodset kan filtrene leveres med pressesnegl i rejectudløbet.

 

Filterpaneler for tromlefilter

Filterpanelerne passer til tromlefilter som bruger filterpaneler.

Fra 10 my. (polyesterdug.)

Bagnettet er lavet som en heksagon og har derved 10% større net areal og dermed lidt mere kapacitet end andre paneltyper.

 

Partikel-/Skorstensfilter.

Et selvrensende, automatisk drevet partikelfilter for skorstens- eller andet luftbåret afkast.

 

UV anlæg

Udstyr til UV-behandling i forbindelse med bio-filtre og brugsvandsanlæg.

 

Pumpeløsninger

Der kan leveres alle former for pumper: Cirkulationspumper, store in-line pumper, dykpumper, propelpumper m.fl., herunder også store tankanlæg med pumper for store løftehøjder til fx oppumpning af ballastvand i vindmøller.

 

Ventiler ø400 til ø3000 mm.

Bygges til kundens formål / behov.

Ventilerne kan leveres til luft- og væskemasse og som butterfly eller skydespjæld.

Tætning efter kundes specifikationer.

Ventilerne kan leveres isoleret.

Aktuator: EL eller Luft.

 

“Som projektleder på Silkeborg Kommunes Stemmeportsprojekt ved Den Gamle Papirfabrik har jeg haft ansvaret for tilsyn med projektets forløb fra A-Z. Oliver Bach, der ejer Wintec, havde entreprisen, og i hele forløbet oplevede jeg, at Oliver var uden sidestykke hvad angik bl.a. design og samarbejdsvilje. Han agerer med stort initiativ og leverer til den aftalte pris og tid. Oliver stiller meget store krav til sig selv og til kvaliteten af det, Wintec laver. Som samarbejdspartner oplevede jeg, at det lettede mit arbejde rigtig meget.”

Carsten Fjordbak
, Niras A/S