Industri

høghøj 066 (Large)

Tromlefilter

Roterende selvrensende tromlefiltre for filtrering af industrielle proces- og brugsvæsker. For koncentration af rejectgodset kan filtrene leveres med pressesnegl i rejectudløbet.

 

Filterpaneler for tromlefilter

Filterpanelerne passer til tromlefilter som bruger filterpaneler.

Fra 10 my. (polyesterdug.)

Bagnettet er lavet som en heksagon og har derved 10% større net areal og dermed lidt mere kapacitet end andre paneltyper.

 

Partikel-/Skorstensfilter

Et selvrensende, automatisk drevet partikelfilter for skorstens- eller andet luftbåret afkast.

 

UV anlæg

Udstyr til UV-behandling i forbindelse med bio-filtre og brugsvandsanlæg.

 

Pumpeløsninger

Der kan leveres alle former for pumper: Cirkulationspumper, store in-line pumper, dykpumper, propelpumper m.fl., herunder også store tankanlæg med pumper for store løftehøjder til fx oppumpning af ballastvand i vindmøller.

 

Ventiler ø400 til ø3000 mm.

Bygges til kundens formål / behov.

Ventilerne kan leveres til luft- og væskemasse og som butterfly eller skydespjæld.

Tætning efter kundes specifikationer.

Ventilerne kan leveres isoleret.

Aktuator: EL eller Luft.

 

“Som projektleder på Silkeborg Kommunes Stemmeportsprojekt ved Den Gamle Papirfabrik har jeg haft ansvaret for tilsyn med projektets forløb fra A-Z. Wintec havde entreprisen, og i hele forløbet oplevede jeg, at WINTEC var uden sidestykke hvad angik bl.a. design og samarbejdsvilje. Oliver agerer med stort initiativ og leverer til den aftalte pris og tid. Han stiller meget store krav til sig selv og til kvaliteten af det, Wintec laver. Som samarbejdspartner oplevede jeg, at det lettede mit arbejde rigtig meget.”

Carsten Fjordbak
, Niras A/S

“Vi er meget glade for WINTECs arbejde. Oliver er en frisk fyr, der kan lidt af hvert og altid finder en løsning. Når WINTEC har været hos os, plejer tingene at være i orden, og prismæssigt er WINTEC bestemt konkurrencedygtig. Sidst, men ikke mindst, så overholder WINTEC altid indgåede aftaler – det er ikke alle, man kan sige det om. Et samarbejde med WINTEC kan kun anbefales.”

Rasmus Plougmand
, Kroghs Flaskegenbrug

“Oliver og jeg har kendt hinanden i mange år. Det har bl.a. den fordel, at Oliver ved, hvordan jeg tænker – og det er nødvendigt med de korte tidsterminer, vi opererer med her hos Vestas. Ofte har WINTEC kun ca. 24 timer til at give konkurrencedygtig fast pris på opgaver – og det kan Oliver med hans erfaring. Og hos WINTEC er en pris, en pris. Det er yderligere en årsag til, at vi samarbejder med WINTEC. Jeg kan kun anbefale et samarbejde med WINTEC.”

Hans Lorensen
, Vestas Wind Systems A/S