Mobil højvandssikring / stormflodssikring

mobil højvandssikring / Stop Logs

Mobil højvandssikring / stormflodssikring

Vi har forhandlingen af mobil højvandssikring / stormflodssikring. Vores samarbejdspartner har produceret og solgt disse produkter i mere end 20 år.

mobil højvandssikring / Stop Logs    

Wintec mobil højvandssikring / stormflodssikring brochure

Vores samarbejdspartner har f.eks. inddæmmet Prags indre by med mere end 7 km. mobil højvandssikring / stormflodssikring.

mobil højvandssikring / Stop Logs
Inden højvande

 

mobil højvandssikring / Stop Logs
Under højvande

Se film fra Prag, tryk her:

Vi har leveret mobil højvands- og stormflodssikring til Roskilde Inderfjord, se indslag om testopsætning:

Systemet har rigtig mange anvendelsesmuligheder og tilpasses hvert enkelt projekt.

Mobil højvandssikring / stormflodssikring

“Som projektleder på Silkeborg Kommunes Stemmeportsprojekt ved Den Gamle Papirfabrik har jeg haft ansvaret for tilsyn med projektets forløb fra A-Z. Oliver Bach, der ejer Wintec, havde entreprisen, og i hele forløbet oplevede jeg, at Oliver var uden sidestykke hvad angik bl.a. design og samarbejdsvilje. Han agerer med stort initiativ og leverer til den aftalte pris og tid. Oliver stiller meget store krav til sig selv og til kvaliteten af det, Wintec laver. Som samarbejdspartner oplevede jeg, at det lettede mit arbejde rigtig meget.”

Carsten Fjordbak
, Niras A/S