Dambrug

Indløbsrist - WINTEC

Tromlerist - WINTEC

Tromlefilter

Tromlefiltrene leveres med individuelt tilpassede kapaciteter op til 1.500 liter/sek. og med filtreringsgrader ned til 10 my. Tromlefiltrene fungerer ved naturlig væskegennemløb gennem en filterdug, hvorved det frafiltrerede sediment sætter sig på indersiden af filterdugen.

Tromlefilter - WINTEC

Filterpaneler for tromlefilter

Filterpanelerne passer til tromlefilter som bruger filterpaneler.

Fra 10 my. (polyesterdug.)

Bagnettet er lavet som en heksagon og har derved 10% større net areal og dermed lidt mere kapacitet end andre paneltyper.

Tilførsel af ilt

Der kan leveres udstyr for både almindelig beluftning/afgasning og for tilførsel af flydende ilt.

Padlehjulsbeluftere

De meget effektive padlehjulsbeluftere fås med motorer på 0,5 – 1,0 – 2,0 og 3 HK. Vi leverer renoverede ombytningsgearkasser og -motorer.

Belufter - WINTEC

Iltkegler

I iltkegler tilføres flydende ilt under tryk, og man kan opnå en udnyttelse af den tilførte ilt på omkring 95 %.

Iltkegle - WINTEC

Indløbsriste - Fladriste og tromleriste

Effektiv afgitring for dambrug kan udføres med såvel fladristetypen som en type med roterende tromle.

Fiskepumper

Den mest skånsomme og arbejdsbesparende måde at flytte fisk, er at bruge vore vacuum-fiskepumper. De fås med en eller to tanke og med forskellige tankstørrelser.

Slamsugere

For oprensning af bundfældningsbassiner i dambrug og diverse industrier leveres automatiske slamsugere. En rammekonstruktion på pontoner trækkes trinvist fremad i bassinets længderetning.

Sorteremaskiner

Vore sorteremaskiner leveres med tre meter lange ruller for at give den mest præcise sortering. De kan efter ønske leveres med 4, 6 eller 8 sorterebaner.

Fodringssystemer for dambrug

Der tilbydes forskellige halv- eller helautomatiske anlæg, herunder EDB-styrede anlæg, der holder regnskab med tilvækst, foderforbrug og andre størrelser.

Propelpumper

Vi forhandler de ansete kvalitetspumper fra VENERONI i Italien. Propelpumper er generelt set for store vandmængder ved relativt lave løftehøjder. Kapacitetsområdet ligger fra 15-20 l/s til 2500 l/s.

UV-Anlæg

Lavtryks UV-anlæg for rørtilslutning. Tilpasses/fremstilles efter ønske.

Der bruges de bedste materialer, som quartsglas, højt ydende UV lamper & timetæller monteret.

“Som projektleder på Silkeborg Kommunes Stemmeportsprojekt ved Den Gamle Papirfabrik har jeg haft ansvaret for tilsyn med projektets forløb fra A-Z. Oliver Bach, der ejer Wintec, havde entreprisen, og i hele forløbet oplevede jeg, at Oliver var uden sidestykke hvad angik bl.a. design og samarbejdsvilje. Han agerer med stort initiativ og leverer til den aftalte pris og tid. Oliver stiller meget store krav til sig selv og til kvaliteten af det, Wintec laver. Som samarbejdspartner oplevede jeg, at det lettede mit arbejde rigtig meget.”

Carsten Fjordbak
, Niras A/S