Dambrug

TROMLEFILTER

WINTEC Tromlefiltre leveres med individuelt tilpassede kapaciteter op til 1.500 liter/sek. og med filtreringsgrader ned til 10 my. Tromlefiltrene fungerer ved naturlig væskegennemløb gennem en filterdug, hvorved det frafiltrerede sediment sætter sig på indersiden af filterdugen.

Tromlefilter - WINTEC

 

INDLØBSRIST

Tromlerist - WINTEC

“Som projektleder på Silkeborg Kommunes Stemmeportsprojekt ved Den Gamle Papirfabrik har jeg haft ansvaret for tilsyn med projektets forløb fra A-Z. Wintec havde entreprisen, og i hele forløbet oplevede jeg, at WINTEC var uden sidestykke hvad angik bl.a. design og samarbejdsvilje. Oliver agerer med stort initiativ og leverer til den aftalte pris og tid. Han stiller meget store krav til sig selv og til kvaliteten af det, Wintec laver. Som samarbejdspartner oplevede jeg, at det lettede mit arbejde rigtig meget.”

Carsten Fjordbak
, Niras A/S

“Vi er meget glade for WINTECs arbejde. Oliver er en frisk fyr, der kan lidt af hvert og altid finder en løsning. Når WINTEC har været hos os, plejer tingene at være i orden, og prismæssigt er WINTEC bestemt konkurrencedygtig. Sidst, men ikke mindst, så overholder WINTEC altid indgåede aftaler – det er ikke alle, man kan sige det om. Et samarbejde med WINTEC kan kun anbefales.”

Rasmus Plougmand
, Kroghs Flaskegenbrug

“Oliver og jeg har kendt hinanden i mange år. Det har bl.a. den fordel, at Oliver ved, hvordan jeg tænker – og det er nødvendigt med de korte tidsterminer, vi opererer med her hos Vestas. Ofte har WINTEC kun ca. 24 timer til at give konkurrencedygtig fast pris på opgaver – og det kan Oliver med hans erfaring. Og hos WINTEC er en pris, en pris. Det er yderligere en årsag til, at vi samarbejder med WINTEC. Jeg kan kun anbefale et samarbejde med WINTEC.”

Hans Lorensen
, Vestas Wind Systems A/S

INDLØBS- FLAD- OG TROMLERISTE

Effektiv afgitring for dambrug kan udføres med såvel fladriste-typen som en type med roterende tromle.

FISKEPUMPER

Den mest skånsomme og arbejdsbesparende måde at flytte fisk, er at bruge vore vacuum-fiskepumper. De fås med en eller to tanke og med forskellige tankstørrelser.

UV-ANLÆG

Lavtryks UV-anlæg for rørtilslutning. Tilpasses/fremstilles efter ønske.

Der bruges de bedste materialer, som quartsglas, højt ydende UV lamper & timetæller monteret.