Produkter

Klimasikring / Klimatilpasning

WINTEC producerer og leverer produkter til klimasikring og tilpasser produkterne til jeres behov.

Læs mere
Pumper og pumpesystemer

Vi forhandler de ansete kvalitetspumper fra VENERONI i Italien.

Læs mere
AQUABLOKK™

Stemme- og sluseporte leveres i alle former og størrelser, tilpasset omstændighederne og for både overløb og underløb, hydraulisk – eller elektrisk spindeldrevne.

Læs mere
Mobil højvandssikring / stormflodssikring

WINTEC producerer og leverer udstyr til klimasikring.

Læs mere
Kloak- og spildevand

Produkter for kloak- og spildevand, som f.eks. tromlesi, vakuumskyllesystem, buesi og meget mere.

Læs mere
Industri

Læs om WINTEC’s industrimaskiner. Blandt andet tromlefiltre, filterpaneler for tromlefilter, partikel-/skorstensfilter, UV anlæg, pumpeløsninger m.m.

Læs mere
Styring & overvågning

Hos os får I de bedste produkter inden for styring & overvågning.

Læs mere
Industri, rensningsanlæg og dambrug

WINTEC producerer tromlefiltre m.m. til dambrug.

Læs mere
Springvand

WINTEC laver alt fra brønde til springvand med SMS og Web overvågning.

Læs mere

“Som projektleder på Silkeborg Kommunes Stemmeportsprojekt ved Den Gamle Papirfabrik har jeg haft ansvaret for tilsyn med projektets forløb fra A-Z. Wintec havde entreprisen, og i hele forløbet oplevede jeg, at WINTEC var uden sidestykke hvad angik bl.a. design og samarbejdsvilje. Oliver agerer med stort initiativ og leverer til den aftalte pris og tid. Han stiller meget store krav til sig selv og til kvaliteten af det, Wintec laver. Som samarbejdspartner oplevede jeg, at det lettede mit arbejde rigtig meget.”

Carsten Fjordbak
, Niras A/S

“Vi er meget glade for WINTECs arbejde. Oliver er en frisk fyr, der kan lidt af hvert og altid finder en løsning. Når WINTEC har været hos os, plejer tingene at være i orden, og prismæssigt er WINTEC bestemt konkurrencedygtig. Sidst, men ikke mindst, så overholder WINTEC altid indgåede aftaler – det er ikke alle, man kan sige det om. Et samarbejde med WINTEC kan kun anbefales.”

Rasmus Plougmand
, Kroghs Flaskegenbrug

“Oliver og jeg har kendt hinanden i mange år. Det har bl.a. den fordel, at Oliver ved, hvordan jeg tænker – og det er nødvendigt med de korte tidsterminer, vi opererer med her hos Vestas. Ofte har WINTEC kun ca. 24 timer til at give konkurrencedygtig fast pris på opgaver – og det kan Oliver med hans erfaring. Og hos WINTEC er en pris, en pris. Det er yderligere en årsag til, at vi samarbejder med WINTEC. Jeg kan kun anbefale et samarbejde med WINTEC.”

Hans Lorensen
, Vestas Wind Systems A/S