Produkter

Klimasikring / Klimatilpasning

WINTEC producerer og leverer produkter til klimasikring og tilpasser produkterne til jeres behov.

Læs mere
Pumper

Vi forhandler de ansete kvalitetspumper fra VENERONI i Italien.

Læs mere
Stemme- og sluseporte

Stemme- og sluseporte leveres i alle former og størrelser, tilpasset omstændighederne og for både overløb og underløb, hydraulisk – eller elektrisk spindeldrevne.

Læs mere
Mobil højvandssikring / stormflodssikring

Wintec producerer kraner og transportudstyr.

Læs mere
Kloak- og spildevand

Produkter for kloak- og spildevand, som f.eks. tromlesi, vakuumskyllesystem, buesi og meget mere.

Læs mere
Industri

Læs om WINTEC’s industrimaskiner. Blandt andet tromlefiltre, filterpaneler for tromlefilter, partikel-/skorstensfilter, UV anlæg, pumpeløsninger m.m.

Læs mere
Styring & overvågning

Hos os får I de bedste produkter inden for styring & overvågning.

Læs mere
Service

Wintec tilbyder rensning af hydraulikanlæg.

Læs mere
Dambrug

WINTEC producerer tromlefiltre m.m. til dambrug.

Læs mere
Låg, dæksler og skydetage

WINTEC laver dæksler i alle mål og til alle formål.

Læs mere
Specialløsninger

Ud over at producere vore “standardprodukter” løser vi også specialopgaver, hvis det drejer sig om specielle maskiner eller udstyr.

Læs mere
Mågetråd / fuglesikring

Vi leverer en komplet måge/fugle afskærmningsløsning og reparation/service på eksisterende anlæg.

Læs mere
Niveaumåler

Den perfekte løsning til min./max. logning af vandniveau i søer, åer, havne osv.

Læs mere
Fedtskrab

Wintec producerer fedtskrab til renseanlæg.

Læs mere
Omvikling af elektromotorer

Vi udfører omvikling af alle elmotorer og generatorer til markedets bedste priser.

Læs mere
Springvand

WINTEC laver alt fra brønde til springvand med SMS og Web overvågning.

Læs mere
Udstyr for vindmøller

Wintec laver også udstyr til vindmøller.

Læs mere

“Som projektleder på Silkeborg Kommunes Stemmeportsprojekt ved Den Gamle Papirfabrik har jeg haft ansvaret for tilsyn med projektets forløb fra A-Z. Oliver Bach, der ejer Wintec, havde entreprisen, og i hele forløbet oplevede jeg, at Oliver var uden sidestykke hvad angik bl.a. design og samarbejdsvilje. Han agerer med stort initiativ og leverer til den aftalte pris og tid. Oliver stiller meget store krav til sig selv og til kvaliteten af det, Wintec laver. Som samarbejdspartner oplevede jeg, at det lettede mit arbejde rigtig meget.”

Carsten Fjordbak
, Niras A/S