Præfabrikation

HVORFOR VÆLGE PRÆFABRIKATION?

WINTEC’s præfabrikerede AQUABLOKK™ sluse- og pumpesystem har ændret de nuværende standarder indenfor slusesystemer. Det præfabrikerede AQUABLOKK™ system har nemlig en lang række særlige fordele, set i forhold til markedets andre systemer. AQUABLOKK™ er udviklet på baggrund af mange års erfaring med slusedrift og er patenteret. Systemet efterspørges allerede nu af kommuner og rådgivere både i Danmark og i udlandet.

KOSTEFFEKTIV – BILLIGERE OG BEDRE

Med et AQUABLOKK™ sluse- og pumpesystem får man en skræddersyet løsning, som nemt nedsænkes og hurtigt kan tages i brug. Det gør ikke alene anlægstiden kort, men holder også projektomkostningerne nede på et absolut minimum. Dertil kommer, at WINTEC tilbyder drift af systemet de første 2 år efter etablering, hvilket i sig selv kan betyde store besparelser.

NEM ETABLERING – HURTIG IBRUGTAGNING

Fordi det nye sluse-og pumpesystem er præfabrikeret, er det nemt at nedsænke og derfor også hurtigt og ukompliceret at montere. Det effektiviserer anlægstiden betragteligt og forenkler processen, som ikke implicerer flere interessenter end højest nødvendigt. Slusesystemet med pumpestationen nedsænkes som standard unit til nedgravning eller sammenstøbes med eksisterende kanal/bygværk.

FULD FLEKSIBILITET – NEM VEDLIGEHOLD

AQUABLOKK™ er udviklet således, at slusedelen kan løftes op i forbindelse med service eller reparationer. Ændres vandløbsplanerne, kan modulet også bruges til at vende slusesystemet. Dermed kan man bytte rundt på ned- og opstrøm. Anlægget fremstilles efter kundens ønske, mål og krav, så løsningen på alle måder bliver optimal og tilpasset hvert enkelt projekt.

KLARE FORDELE

Alle konstruktioner er præfabrikerede og det giver en lang række fordele:

  • Faste modulpriser – sikrer fast pris
  • Mindre risiko for budgetoverskridelser, da der ikke involveres flere parter end højst nødvendigt
  • Bedre projektstyring grundet klare snitflader mellem entreprenør, rådgiver og bygherre
  • Effektiv planlægning og byggepladsstyring
  • Service og vedligehold i 2 år – eller efter aftale
  • Reparationsdele kan leveres indenfor 2 dage og sikrer maksimal drift

TYPER OG ANVENDELSE

Det patenterede AQUABLOKK™ sluse- og pumpesystem fås som 4 typer:

  • Horisontal/vertikal port
  • Dobbelt port
  • Kip port
  • Rotorsluse

Portene har en høj virkningsgrad og tilpasses hvert enkelt projekt. Løsningen er derfor optimal – uanset hvor den bruges.

Wintec Dobbelport
Wintec Horisontal Port

Demos

Layout

Wide
Boxed