Præfabrikation

HVORFOR VÆLGE PRÆFABRIKATION?

De præfabrikerede AQUABLOKK™ sluse- og pumpe systemer har ændret standarden indenfor sluse-systemer. AQUABLOKK™ har en lang række fordele sammenlignet med andre systemer på markedet. AQUABLOKK™ er udviklet på basis af mange års erfaring med sluser og stemmeværker og service heraf. Systemet er patenteret og allerede efterspurgt blandt kommuner og rådgivende ingeniører både i Danmark og i udlandet.

KOST-EFFEKTIV – BILLIGERE OG BEDRE

Med et AQUABLOKK™ system, får du en projekt-tilpasset løsning, der er hurtig at nedgrave og sætte i drift. Ikke kun installationstiden nedbringes, men også projektomkostningerne holdes nede på et absolut minimum. Hertil kommer at WINTEC tilbyder komplet drift- og vedligehold de første 2 år efter installation og en serviceaftale efterfølgende.

NEM INSTALLATION – HURTIG KOMMISSIONERING

Fordi AQUABLOKK™ sluse- og pumpesystemer er præfabrikerede, kan de hurtigt nedgraves og kan nemt tilsluttes til overvågning og styring. Det forkorter installationstiden betydeligt og forenkler processen, da der ikke er involveret flere parter end nødvendigt. Slusesystemet inkl. pumpestation nedgraves for sig eller tilsluttes eksisterende bygværk/konstruktion.

FULD FLEKSIBILITET – NEM VEDLIGEHOLDELSE

AQUABLOKK™ er designet således, at slusedelen kan løftes separat i forbindelse med service eller større reparationer. Slusen er fremstillet efter kundens ønsker, krav og specifikationer, således at løsningen i hvert tilfælde bliver optimal og skræddersyet til det enkelte projekt.

KLARE FORDELE

Alle konstructioner er præfabrikerede hvilket giver en lang række klare fordele:

  • Elementbyggeri giver helt faste priser
  • Mindre risiko for budgetoverskridelser, da der ikke er flere parter involveret end nødvendigt
  • Bedre projektledelse p.g.a. klare snitflader mellem entreprenør, rådgiver og bygherre
  • Effektiv planlægning og byggeplads-styring
  • Service og vedligehold i 2 år – eller som ønsket
  • Reparationsdele kan leveres indenfor 2 dage og sikrer maksimal drift

MODELLER

AQUABLOKK™ sluser findes i 4 forskellige modeller:

  • Horisontal/Vertical Port
  • Dobbelport
  • Kipport
  • Rotorsluse

Sluserne har en høj virkningsgrad og tilpasses individuelt til hvert projekt. Løsningerne er altid optimale – uanset hvor de installeres.

Wintec Dobbelport
Wintec Horisontal Port