Viden om klima

få mere at vide - klimaportal

Wintec tager klimaet alvorligt

Derfor vil vi gerne være med til at informere om de udfordringer og løsninger der er i forbindelse med klimatilpasning. Nedenfor finder du en oversigt over interessante sider indenfor forskning, projekter m.m. Siden bliver løbende opdateret.

 

En portal fra Miljøstyrelsen der henvender sig til borgere, kommuner og erhvervsliv. Find information om den nyeste forskning og udvikling inden for klimatilpasning i og uden for Danmark. Portalen indeholder desuden en række konkrete eksempler på tilpasning og teknologiske løsninger.

 

kystdirektoratet

 

 

 

Kystdirektoratet under Miljø- og Fødevarestyrelsen har udarbejdet rapporter over risiko- og højrisikoområder for oversvømmelser i Danmark. Du finder masser af dokumentation og opdaterede kort over risikoområder på siden.

 

bolius

 

 

Bolius giver gode råd til hvordan man sikrer sig, forklarer hvem der er ansvarlig for hvad og har en overskuelig checkliste til hvad du gør før, under og efter en oversvømmelse.

 

Realdania støtter projekter og forskning i bl.a. det stigende havvand. Hjemmesiden giver interessant information om de projekter Realdania er involveret i og hvilke typer af pilotprojekter de støtter.

 

c2c coast2coast climate challenge

 

 

 

Coast2Coast Climate Challenge projektet er ledet af Region Midtjylland. I tæt samarbejde med 30 partnere arbejder man for at skabe en klimarobust region i et forløb der strækker sig over 6 år.

Blandt målene er bl.a:

  • at formulere en fælles langsigtet strategi blandt de lokale aktører,
  • implementere de kommunale klimatilpasningsplaner målrettet, idet de nødvendige analyser og aktiviteter koordineres, og ved
  • at identificere og forbedre ressourcer og kapaciteter blandt borgere, kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder i vandbranchen.

Projektet gennemføres gennem 24 delprojekter og tværgående aktiviteter. 

 

vand-i-byer

Vand i Byer er et netværk bestående af vidensinstitutioner, offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder og har over 200 medlemmer.

Målet for Vand i Byer er:

  • Bidrage til grøn omstilling
  • Skabe nye grønne arbejdspladser i Danmark
  • Øge eksportpotentialet af grønne teknologier inden for klimatilpasning

carbon_brief_logo

Prisvindende engelsk side om det nyeste indenfor klimaforskning. Her finder du viden om forskningsresultater, nyeste politiske tiltag samt faktacheck. Alt krydret med masser af informativ og interaktiv grafik.